Donations / Spenden

BTC-Adresse 39ZbhwN9v67hG9SxRCDdiXHXXbBfTYP8NB ————————————————————————– LTC-Adresse MCVWKHG1h5QA34uwarJRF4hBxFo8VoXkH6